Zpráva

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 usnesením č. 75/6754 schválila podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 1. 1. 2020 do 10. 1. 2020.

Kontakt

Ing. Tereza Tesařová, tel. 595 622 336, e-mail: tereza.tesarova@msk.cz

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020

Přílohy

frame-scrollup