Zpráva

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019

Rada kraje na své schůzi dne 12. 2. 2019 usnesením č. 56/4982 schválila podmínky dotačního programu "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019 (KH/01/2019)".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 18. 3. 2019 do 5. 4. 2019 do 13:00:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 18. 3. 2019 do 5. 4. 2019.

Kontakt

Ing. Tomáš Zuber
odbor kancelář hejtmana kraje
tel.: 595 622 367
e-mail: tomas.zuber@msk.cz

Podmínky

Podmínky Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019

Seznam příloh

frame-scrollup