Zpráva

Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2016 usnesením č. 8/612 schválila podmínky dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji"

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 3. 4. 2017 do 7. 4. 2017.

Kontakt:

Mgr. Bc. Renáta Solská, tel.: 595 622 238, e-mail: renata.solska@msk.cz

Podmínky:

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Přílohy:

frame-scrollup