Zpráva

Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT)

Rada kraje na své schůzi dne 27. 2. 2018 usnesením č. 32/2901 schválila následující podmínky dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 (ŠMS/MŠMT)".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018 včetně.

Kontakt

Ing. Eva Bruštíková
tel.: 595 622 421
e-mail: eva.brustikova@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Markéta Kaňoková
tel.: 595 622 922
e-mail: marketa.kanokova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji (ŠMS/MŠMT) pro rok 2018

Seznam příloh

frame-scrollup