Zpráva

Dotační program Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Kód programu: ŽPZ/04/2018

Rada kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4109 schválila následující podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost o dotaci lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní https://podatelna.msk.cz, v souladu s čl. IX, bodem 1. podmínek dotačního programu.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00) do 31. 10. 2019 (24:00).

Kontakt

Ing. Radmila Hybnerová
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 927
e-mail: radmila.hybnerova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Seznam příloh

frame-scrollup