Zpráva

Dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 18. 10. 2016 usnesením č. 112/8649 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017.

Kontakt

Mgr. Bc. Renáta Solská
tel.: 595 622 238
e-mail: renata.solska@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup