Zpráva

Dotační program Podpora aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2017

Informace poskytl: 31. 8. 2017, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 4. 9. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
„…MSK vyhlásil v letošním roce výše uvedený dotační program pro Podporu aktivit v oblasti volného času. V podmínkách tohoto dotačního programu je vymezen jak okruh příjemců, lokalizace, podmínky pro poskytování dotací, včetně vyhodnocení a výběr žádostí. A právě v odstavci pro vyhodnocení a výběr žádostí je dáno bodové maximální bodové hodnocení.
Dotazy:
1) Jak je možné, že v podmínkách dotačního programu je maximální bodové ohodnocení 35 bodů a v samotném hodnocení jednotlivých projektů bylo možné dosáhnout ohodnocení 98 bodů (viz schválené žádosti).
2) Proč nebylo doporučeno schválení poskytnutí dotace projektům, které dosáhly i maximálního bodového hodnocení (a více). Projekty splnily veškeré podmínky a dosáhly maximálního ohodnocení (dle podmínek Dotačního programu).
3) Proč nebylo doporučeno schválení dotace i projektům, které splnily veškeré podmínky dotačního programu, měly max. bodové hodnocení, NEBYLI vyhodnoceni jako neúspěšní žadatelé (pouze nebyli doporučení jako příjemci dotací).
4) Je možné v po vyhlášení Dotačního programu a vyhodnocení měnit podmínky bez toho, aniž by byla změna jakýmkoli způsobem avizována veřejně (např. na internetových stránkách apod.).
5) Prosím o sdělení jmen všech členů komise, kteří tento dotační program vyhodnocovali, včetně přítomných hostů.
6) Prosím o kopii celého zápisu této komise, ve kterém bylo vyhodnocení tohoto dotačního programu.“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 111724/2017 ze dne 31. 8. 2017, který je vč. požadovaných příloh uložen níže v příložených souborech.

frame-scrollup