Zpráva

Dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 usnesením č. 75/6766 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, útvar podpory řízení. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 6. 1. 2020 do 10. 1. 2020

Kontakt

Mgr. Petr Strakoš, tel.: 595 622 697, e-mail: petr.strakos@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Seznam příloh:

frame-scrollup