Zpráva

Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

kód programu: ŽPZ/04/2020

Rada kraje svým usnesením č. 75/6817 ze dne 25. 11. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 3. 2. 2020 (9:00) do 30. 4. 2020 (14:30).

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

  • Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky Dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Přílohy

frame-scrollup