Zpráva

Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/256 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 1. 2017 do 3. 2. 2017.

Kontakt

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 327
e-mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017

Seznam příloh

frame-scrollup