Zpráva

Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019

Rada kraje na své schůzi dne 22. 9. 2016 usnesením č. 110/8525 schválila podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 31. 10. 2016 do 6. 11. 2016 včetně.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624
e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768
e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019

Přílohy:

frame-scrollup