Zpráva

Dotační program "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018

Rada kraje na své schůzi dne 10. 1. 2017 usnesením č. 5/318 schválila podmínky dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2017–2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017.

Kontakt: Ing. Ema Havelková, MBA; e-mail: ema.havelkova@msk.cz; tel.: 595 622 314

Podmínky

Seznam příloh

frame-scrollup