Zpráva

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 - 2019

Rada kraje svým usnesením č. 33/2981 ze dne 12. 3. 2018 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2018 - 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 16. 4. 2018 do 23. 4. 2018 včetně.

Kontakt

Mgr. Jan Smiga
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 319
e-mail: jan.smiga@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 - 2019

Seznam příloh

frame-scrollup