Zpráva

Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2017 usnesením č. 14/1163 schválila podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.

Kontakt

Ing. Adam Škáva, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Přílohy

frame-scrollup