Zpráva

Dotační program Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT)

Rada kraje na své schůzi dne 26. 2. 2019 usnesením č. 57/5171 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT).

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Aktualizace podmínek dotačního programu:

Rada Moravskoslezského kraje dne 26. 3. 2019 usnesením č. 59/5323 rozhodla navýšit finanční prostředky na dotační program „Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019“ (dále jen dotační program) o 414.000 Kč na celkovou částku ve výši 4.752.000 Kč.

Tímto dochází k aktualizaci čl. XV. Výše rozpočtových prostředků Podmínek dotačního programu. Přiložené podmínky jsou již v aktualizované verzi.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 1. 4. 2019 do 8. 4. 2019 včetně .

Kontakt

Ing. Eva Bruštíková
tel.: 595 622 421
e-mail: eva.brustikova@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Pavla Papírníková
tel.: 595 622 352
e-mail: pavla.papirnikova@msk.cz

Podmínky

Podmínky Dotačního programu Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019 (ŠMS/MŠMT)

Podmínky ke stažení:
Aktualizované podmínky dotačního programu (formát pdf, velikost 774 kB)

Seznam příloh

frame-scrollup