Zpráva

Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Rada kraje na své schůzi dne 11. 9. 2018 usnesením č. 46/4113 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 10. 2018 (9:00 hod) do 15. 11. 2018 (24:00 hod).

Kontakt

Mgr. Petra Škrabánková
tel.: 595 622 414
e-mail: petra.skrabankova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Seznam příloh

frame-scrollup