Zpráva

Dotační program Příspěvky na ozdravné pobyty

Kód programu: ŽPZ/04/2016

Rada kraje na své schůzi dne 22. 9. 2016 usnesením č. 110/8518 schválila následující podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost o dotaci lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky:
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 10. 2016 do 1. 9. 2017.

Kontakt

Ing. Radmila Hybnerová, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence
tel.: 595 622 927
e-mail: radmila.hybnerova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty

Seznam příloh

frame-scrollup