Zpráva

Dotační program Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách

Rada kraje na své schůzi dne 20. 10. 2015 usnesením 80/6500 schválila podmínky dotačního Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách. Dne 27. 10. 2015 byla usnesením č. 81/6530 schválena změna lhůty pro podávání žádosti o dotaci.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015 včetně.

Kontakt:
Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz
Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách

Přílohy:

frame-scrollup