Zpráva

Dotační program Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016

Rada kraje na své schůzi dne 20. 10. 2015 usnesením 80/6499 schválila podmínky dotačního Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016. Dne 27. 10. 2015 byla usnesením č. 81/6530 schválena změna lhůty pro podávání žádosti o dotaci. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ  70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 11. 2015 do 6. 12. 2015 včetně.

Kontakt:

Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016

Přílohy:

frame-scrollup