Zpráva

Dotační program Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji pro rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 11. 4. 2017 usnesením č. 11/801 schválila podmínky dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kaji“ pro rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.

Kontakt

Ing. David Pawera
tel.: 595 691 216
e-mail: pawera@arr.cz
www.chytrejsikraj.cz

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně.

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji" pro rok 2017

Seznam příloh

frame-scrollup