Zpráva

Dotační program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2017 usnesením č. 8/525 schválila Podmínky dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017.

Kontakt:

Zásady:

Podmínky dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva

Přílohy:

frame-scrollup