Zpráva

Dotazy na existenci a úhradu projektové dokumentace pro umístění ZUŠ J. R. Míši v Orlové a realizaci projektu společností ČEZ v prostorách této ZUŠ

Informace poskytl: 13. 3. 2017, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 22. 3. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací k níže uvedeným dotazům:
1) Je již zpracována nějaká projektová dokumentace pro umístění ZUŠ J. R. Míši Orlová – Poruba do prostor Obchodní akademie Orlová? Pokud ano, kdy byla zpracována.
2) Kdo zadal požadavek na vyhotovení této dokumentace pro výše uvedený účel a kdy.
3) Z čeho je uvedená dokumentace financována.
4) Kdo schválil příslušné rozpočtové opatření na výše uvedený projekt (studie a dokumentace) a kdy.
5) Který orgán Krajského úřadu MSK o zpracování rozhodl a kdy.
6) Jaký projekt společnost ČEZ popř. její jiná organizační složka realizuje v budově ZUŠ Orlová a kdo je jeho zadavatelem a co je jeho cílem.
7) Kdo tento projekt společnosti ČEZ schválil a kdy.
8) Z čeho je probíhající projekt financován.
9) Souvisí projekt společnosti ČEZ probíhající v budově orlovské ZUŠ s plánovanou přestavbou budovy pro sociální účely MSK či jinou změnou budovy?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty informace přípisem č. j. MSK 30318/2017 ze dne 13. 3. 2017, který je uveden níže v příloze.

frame-scrollup