Zpráva

Etický kodex, etické jednání a vzdělávání úředníků a zaměstnanců kraje

Informace poskytla: 29. 10. 2019, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu 
Zveřejněno dne: 29. 10. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:
"1. Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně s těmito požadovanými informacemi).
2. Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu?
3. Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? (Pokud ano, prosím o přesná data jednotlivých aktualizací Etického kodexu).
4. Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci?
5. Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-právně závazné se všemi důsledky?
6. Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob?
7. Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání?
8. Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?
9. Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání?
10. Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny důsledky?
11. Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? Pokud ano, jaké?
12. Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci transparentnosti postupů ve veřejné správě?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 150893/2019 ze dne 25. 10. 2019, který je uložen níže.

frame-scrollup