Zpráva

Existence povolení reklamního zařízení

Informace poskytla: 30. 3. 2020, Ing. Veronika Mikesková, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 30. 3. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
1. vydal-li zdejší silniční správní úřad povolení o zřízení nebo provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace I. třídy na pozemku parc.č. 742/71 v k.ú. Kateřinky u Opavy;
2. v případě vydaného povolení požaduje jeho kopii;
3. v případě vydání povolení požaduje kopii souhlasu Policie ČR, jež je k vydání takového povolení nezbytný.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 39444/2020 ze dne 30. 3. 2020 sděleno, že zdejší úřad povolení pro umístění a provozování reklamního zařízení na pozemku parc.č. 742/71 v k.ú. Kateřinky u Opavy žádné povolení nevydával. Z tohoto důvodu nelze žadateli zaslat kopii rozhodnutí ani souhlas Policie ČR.

frame-scrollup