Zpráva

Finanční prostředky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

Informace poskytla: 16. 3. 2020, Bc. Martina Davidová, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 24. 3. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. Sdělení výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a za účelem úhrady nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, poskytnutých Moravskoslezskému kraji nebo jím pověřené organizaci správy a údržby silnic, samostatně za každý rok v období let 2014 až 2018, s vyčíslením kolik finančních prostředků bylo v každém roce poskytnuto do rozpočtu kraje a kolik bylo převedeno přímo do rozpočtu pověřené organizace správy a údržby silnic.
  2. Výše výdajů Moravskoslezského kraje na dopravní obslužnost za roky 2014, 2015 a 2016. Jedná se mi o stejné složení výdajů, které jsou od roku 2017 již souhrnně evidovány ve zvláštním paragrafu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 38230/2020 ze dne 16. 3. 2020, který je uložen níže.

frame-scrollup