Zpráva

Hejtman kraje

Hejtman - zastupuje kraj navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení.
Hejtman - musí být občanem ČR, je volen zastupitelstvem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Narozen 15. dubna 1959 v Ostravě, ženatý, bezdětný.
Je absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR.

Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Profesuru získal v oboru inženýrská informatika. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments.

Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations. Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje. Od 21. 10. 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za hnutí ANO 2011. Je členem Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Podvýboru pro vědu a vysoké školy. V současnosti je také předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství.

Kontakty:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 173
fax: 595 622 129
e-mail: hejtman@msk.cz

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup