Zpráva

Informace k některým výdajům kraje

Informace poskytl: 2. 5. 2018, Mgr. Michal Jantoš, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 2. 5. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:

 1. Jaké roční odměny za 2017 dostali krajští zastupitelé a za co?
 2. Jak často mělo zastupitelstvo v roce 2017 výjezdy, kam a kolik to stálo?
 3. Kolik peněz šlo v roce 2017 na sport, ať už formou přímých investic nebo formou dotací?
 4. Kolik z toho na podporu profesionálních sportu a kolik na podporu sportování dětí a mládeže?
 5. Jaké mělo v roce 2017 zastupitelstvo další výdaje a kolik činily? Náklady na vozový park, návštěvy prezidenta, dalších politiku či významných osobností?
 6. Kolik peněz investoval kraj v roce 2017 do kultury a na co + konkrétní částky?
 7. Kolik peněz poslal kraj do školství v roce 2017 a na co + konkrétní částky (opravy budov, vybavení škol, nové stavby, pomůcky, zvýšení platu, atp.) ?
 8. Jaká částka putovala v roce 2017 na opravu silnic, které spadají pod kraj? Které úseky a silnice spolkly nejvíce? Jaká částka je určena pro rok 2018?
 9. Jakou částku se podařilo v roce 2017 vyčerpat za strukturálních fondu a na co peníze šly? Jaký byl plán?
 10. Jaká byla nejvyšší částka dotace, kterou kraj poskytl v roce 2017 a komu? Souhrnně - kdo/která organizace/firma získala nejvíce peněz od kraje?
 11. Které obce získaly od kraje v roce 2017 nejvyšší částky?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty informace přípisem č. j. MSK 55670/2018 ze dne 2. 5. 2018, který je včetně příloh zveřejněn níže.

frame-scrollup