Zpráva

Informace k umístění dopravní značky – „Stůj, dej přednost v jízdě!“

Informace poskytla: 5. 10. 2018, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 8. 10. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací z jakého důvodu popř. na základě stanoviska jakého orgánu a kdy bylo rozhodnuto o umístění dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!" na úrovňovém křížení silnice 1/46 s dráhou - vlečkou mezi obcemi Hněvošice a Kobeřice a dále na křížení dráhy se silnici 11/450 mezi obcemi Staré Město a Světlá Hora.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 134864/2018 ze dne 4. 10. 2018 sděleno, že železniční přejezd není součástí ani příslušenstvím silnice – viz ust. § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – jedná se o stavbu resp. součást stavby dráhy tedy věc v působnosti vlastníka dráhy. Dále byl žadatel ve věci informován, že krajskému úřadu nejsou požadované informace známy ani z předchozí rozhodovací činnosti na silnicích I. třídy; železniční přejezd na silnici č. I/46 byl zřízen před vznikem krajského úřadu a písemnosti z rozhodovací činnosti o dopravním značení podléhají pětileté skartační lhůtě. U silnic nižší třídy pak krajský úřad nevykonává ani rozhodovací činnost.

frame-scrollup