Zpráva

Informace k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným mezi MSK a Soukromou ZŠ a MŠ, s.r.o., dle zákona č. 306/1999 Sb.

Informace poskytl: 11. 6. 2018, Mgr. Miroslav Trykar; odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 22. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a školským zařízením Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., zejména smlouvy uzavřené podle zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, a to jak smlouvy o dotaci, tak smlouvy o zvýšení dotace, na školní rok tento a pokud již byly uzavřeny i na rok následující.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla informace poskytnuta přípisem č. j. MSK 78437/2018 ze dne 11. 6. 2018, který je uložen vč. příloh níže.

frame-scrollup