Zpráva

Informace ke schůzi rady kraje konané dne 18. 10. 2016

Informace poskytla: 11. 4. 2017, Renáta Dračková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 24. 4. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení informací ke schůzi rady kraje konané dne 18. 10. 2016, a to:
„od kolika do kolika hodin Rada kraje probíhala, v kolik hodin a který den bylo přijato jediné usnesení z jednání této Rady kraje, tedy okamžik kdy nabylo rozhodnutí Rady kraje platnosti a účinnosti.“


Poskytnuté informace:
Žadateli byl přípisem č. j. MSK 47109/2017 ze dne 11. 4. 2017 sděleno následující:
- schůze rady kraje dne 18. 10. 2016 probíhala od 9:05 do 9:40 hodin

- rada kraje na této schůzi přijala více usnesení, nikoliv tedy „jediné usnesení“, jak je uvedeno v žádosti; obecně k přijatým usnesením rady kraje bylo žadateli sděleno, že přijetí usnesení k projednávaným materiálům není časově blíže zaznamenáváno, usnesení nabývá platnosti v den konání schůze rady kraje; v den konání schůze rady kraje nabývá usnesení rovněž účinnosti, pokud v něm není stanovena jiná účinnost.

Dále bylo žadateli sděleno, že informace o přijatých usneseních rady kraje může najít na webové stránce /cz/verejna_sprava/rada-kraje-42132/ pod nadpisem „Výstupy z jednání rady kraje“ (na tuto stránku se lze dostat zadáním webové adresy kraje www.msk.cz a kliknutím vpravo na odkaz Rada kraje).

frame-scrollup