Zpráva

Informace ke správnímu řízení se společností PÍSEK OSTRAVA, s.r.o.

Informace poskytl: 12. 6. 2020, Ing. Jiří Frančík, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 26. 6. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. zdali je ke dni podání žádosti (29. 5. 2020) krajem ve vztahu ke společnosti PÍSEK OSTRAVA s.r.o., se sídlem: Slavíkova 1744/22, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26795213, vedeno správní řízení (a pokud ano, co je předmětem tohoto správního řízení, včetně sdělení spisové značky daného řízení),
  2. zdali bylo v období od 1.1.2014 dosud krajem ve vztahu ke společnosti PÍSEK OSTRAVA s.r.o., se sídlem: Slavíkova 1744/22, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26795213, vedeno správní řízení [a pokud ano, co bylo předmětem tohoto správního řízení, včetně sdělení spisové značky daného řízení, resp. pokud bylo řízení ukončeno (i nepravomocně) rozhodnutím Povinného subjektu, pak žadatel současně žádá o zaslání kopie takového rozhodnutí],
  3. zdali bylo v období od 1.1.2014 dosud krajem ve vztahu ke společnosti PÍSEK OSTRAVA s.r.o., se sídlem: Slavíkova 1744/22, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26795213, vydáno závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů [a pokud ano, pak žadatel současně žádá o zaslání kopie takového závazného stanoviska].

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 66979/2020 ze dne 10. 6. 2020, který je přiložen níže. Žádost byla v rozsahu týkajícím se informací o životním prostředí zpřístupněna podle zákona o právu na informace o životním prostředí.

frame-scrollup