Zpráva

Informace ke studiu MBA a k nejvyššímu dosaženému vzdělání členů rady kraje

Informace poskytl: 12. 11. 2019, Mgr. Michal Swider; odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 25. 11. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje ve svých dvou žádostech následující informace:
"1. Kolik Moravskoslezský kraj objednal studií MBA pro všechny členy Rady Moravskoslezského kraje ve volebním období 2016 — 2020 a pro které jmenovitě?
 2. U koho (která vzdělávací agentura, univerzita, vzdělávací agentury) Moravskoslezský kraj objednal studia MBA pro všechny členy Rady Moravskoslezského kraje ve volebním období 2016 - 2020?
 3. Požaduji odůvodnění výběru jednotlivých vzdělávacích institucí, univerzit či jiných agentur (předpokládám poptávkové řízení — prosím zaslat na můj níže uvedený mail), které byly vybrány?
 4. Kolik tyto objednávky stály dohromady a prosím, každou z nich mi naskenujte a zašlete na níže uvedený mail?
 5. Kterým radním a náměstkům bylo takto studium uhrazeno ve volebním období 2016 - 2020?
 6. Kteří radní a náměstci takto objednané studium nedokončili a z jakého důvodu?
 7. Byli i za nedokončená studia zaplaceny finanční prostředky, pokud ano, požaduji naskenované prokazatelné účetní doklady o proplacení na níže uvedený mail?
 8. Která vzdělávací agentura byla objednávána nejčastěji? Požaduje zaslat naskenované certifikáty o zisku titulu MBA .
 Žadatel požaduje doložit naskenované dokumenty prokazující nejvyšší stupeň vzdělání u všech členů Rady Moravskoslezského kraje (např. vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list, případně  vysvědčení z nejvyšší třídy základní školy, pakliže takový člen rady kraje je).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 154584/2019 ze dne 11. 11. 2019, který je uložen níže.

frame-scrollup