Zpráva

Informace o čerpání právních služeb

Informace poskytl: 21. 5. 2019, Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 4. 6. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání informace o tom, jakým způsobem byly MSK čerpány služby advokáta Mgr. Martina Bugaje, které tento poskytoval MSK na základě objednávek:
č. 0986/2018/POR/O ze dne 16. 8. 2018
č. 0004/2019/POR/O ze dne 3. 1. 2019
Současně žádá, aby v případě, kdy výstupem byla jakákoliv zpráva, stanovisko, vyjádření apod., aby mu toto bylo poskytnuto v elektronické podobě do datové schránky nebo na e-mail: xx@xxxxxx.cz.
Pokud služby advokát poskytoval pouze ústní cestou, žádá stejnou cestou o sdělení, kdo ze zaměstnanců MSK (postačí funkce) byl oprávněn jeho služby čerpat a jakým způsobem pak advokát takové poradenství vykazoval. Vykazoval-li je seznamem poskytnutých konzultací, požaduje zaslání tohoto seznamu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 63455/2019 ze dne 21. 5. 2019, kerý je uložen níže. Přílohy k přípisu jsou k nahlédnutí na odboru právním a organizačním.

frame-scrollup