Zpráva

Informace o dotacích subjektu Mikroregion Slezská Harta a subjektu Nadační fond Mikroregionu Slezská Harta v letech 2014 – 2018 včetně smluv

Informace poskytla: 19. 3. 2018, Ing. Pavla Klučková, odbor financí
Zveřejněno dne: 20. 3. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom, v jaké výši a pro jaké účely byly v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 poskytnuty dotace subjektu Mikroregion Slezská Harta, IČ 71193821, se sídlem dříve Zámecké náměstí č. 19/4, 792 01 Bruntál, nebo nověji se sídlem Leskovec nad Moravicí č. 204, 793 68 Dvorce a subjektu Nadační fond Mikroregionu Slezská Harta, IČ 28605799, se sídlem Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál. Ke všem dotačním titulům požaduje poskytnutí příslušných smluv

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 42045/2018 ze dne 19. 3. 2018, který je včetně přílohy uložen níže.

frame-scrollup