Zpráva

Informace o linkách v závazku veřejné služby na území Moravskoslezského kraje za období 2014 – 2017

Informace poskytla: 11. 4. 2017, Jarmila Pišteková, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 12. 4. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

Seznam autobusových linek v závazku veřejné služby na území kraje pro rok 2017, 2016, 2015 a 2014 v členění:

  • Délku každé autobusové linky od počáteční po konečnou stanici
  • Jednotlivé zastávky každé autobusové linky
  • Název provozovatele - firmy pro každou autobusovou linku
  • Úhrnný roční počet cestujících na dané autobusové lince
  • Úhrnný roční počet ujetých kilometrů na dané autobusové lince

Úhrady kraje za autobusové linky v závazku veřejné služby pro rok 2017 (plán) a také pro roky 2016, 2015 a 2014, a to:

  • Cenu za ujetý kilometr pro každou linku
  • Celkovou úhradu za linku uhrazenou krajem provozovatelovi linky
  • Celkové roční tržby z prodeje jízdenek na dané lince (pokud provozovatel tyto
  • data reportuje kraji)

  • Datum uzavření smlouvy s daným provozovatelem linky a platnost smlouvy do

Poskytnuté informace:
Žadateli byly částečně poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 41282/2017 ze dne 11. 4. 2017, který je uložen níže v příloze, část odpovědí mu byla zaslána na CD nosiči, který je k dispozici k nahlédnutí na odboru dopravy a chytrého regionu, na část odpovědí nebyla poskytnuta informace a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace.

frame-scrollup