Zpráva

Informace o platech a odměnách a rozhodovací praxi oprávněných úředních osob v roce 2018 rozhodujících o přestupcích dle zákona č. 361/2000 Sb.

Informace poskytl: 7. 5. 2019, Mgr. Lukáš Kyselý; odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 14. 5. 2019, doplněno o informaci o zamítnutí části žádosti 23. 5. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o platech a odměnách a rozhodovací praxi oprávněných úředních osob odvolacího orgánu za rok 2018 rozhodujících o přestupcích podle zákona č. 361/2000 Sb. Požadované informace požaduje anonymizovat a rozepsat na jednotlivé měsíce, a to např. tím způsobem, že bude uvedeno takto: úředník A: 1) leden - 5 rozhodnutí, odměna 2000 Kč, plat 20000 Kč, 2) únor - 7 rozhodnutí, odměna 3000 Kč, plat 20000 Kč...úředník B: ...

Poskytnuté informace:
Vzhledem k tomu, že část žádosti vztahující se k rozhodnutím o přestupcích náleží do přenesené působnosti kraje, zatímco část žádosti vztahující se k platům a odměnám do působnosti samostatné, budou z důvodu organizace u povinného subjektu vyřízeny obě části žádosti samostatně, a to odborem dopravy a chytrého regionu (přenesená působnost) a odborem kancelář ředitele krajského úřadu (samostatná působnost).
Žadateli byly požadované informace o počtu rozhodnutí o přestupcích v odvolacím řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vyřízenými úředními osobami za jednotlivé měsíce roku 2018 poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 61197/2019 ze dne 6. 5. 2019, která je uložena níže.
Žádost o informace se odmítá v části týkající se požadavku informace o platech a odměnách za rok 2018 rozhodnutím č. j. MSK 59935/2019 ze dne 13. 5. 2019.

frame-scrollup