Zpráva

Informace o smlouvách uzavřených od roku 2011 se subjekty uvedenými v žádosti

Informace poskytl: 24. 5. 2017, Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 26. 5. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda krajský úřad měl či má od roku 2011 až doteď uzavřenu nějakou smlouvu s následujícími subjekty:

  • HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.; IČO: 29453101
  • JUDr. KVĚTOSLAV HLÍNA, dat. nar. 22. dubna 1964
  • Mgr. ŠTĚPÁN SCHENK, dat. nar. 25. října 1972
  • JUDr. LENKA PŘÍKAZSKÁ, dat. nar. 21. února 1974
  • Mgr. PAVEL PIŇOS, dat. nar. 2. ledna 1976
  • JAKUB HLÍNA, dat. nar. 2. října 1987
  • JUDr. ZDENĚK NOVÁK, dat. nar. 22. června 1954
  • Ing. JIŘÍ FALTÝNEK, dat. nar. 13. května 1983

Jestliže ano, čeho se dané smlouvy týkaly? Kdy byly uzavřeny a na základě čeho? Pokud výběrového řízení, jakého druhu a s jakými kritérii? Kolik uchazečů a jací se přihlásili? Byl některý z nich vyřazen? Z jakého důvodu? Kolik krajský úřad subjektům celkem zaplatil (požaduje uvádět vždy po jednotlivých subjektech)?

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 61628 ze dne 24. 5. 2017 sděleno, že Moravskoslezský kraj neuzavřel od roku 2011 smluvní vztah se žádným ze subjektů uvedených v žádosti.

frame-scrollup