Zpráva

Informace týkající se aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek

Informace poskytla: 4. 3. 2019, Ing. Lenka Barfusová; odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 7. 3. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání:
● seznamu aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek (datum vyhlášení a plánovaného ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, způsoby vybírání)
● seznamu veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2018 ukončeny (datum vyhlášení a ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, výše čistého výtěžku).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 20926/2019 ze dne 4. 3. 2019 a jsou uloženy v příloze níže.

frame-scrollup