Zpráva

Informace týkající se dotace MSK na podporu včelařských kroužků

Informace poskytla: 28. 11. 2018, Bc. Vladana Neuwirtová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 29. 11. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje nahlédnutí do vyúčtování dotace MSK na podporu včelařských kroužků mládeže v roce 2017, vyúčtování dotace MSK na obnovu úlů v roce 2017 a v roce 2018.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace tím, že mu bylo dle protokolu č. j. MSK 166075/2018 ze dne 28. 11. 2018 umožněno prostudování uvedených dokumentů tohoto dne spolu s dalším žadatelem o tyto informace.

frame-scrollup