Zpráva

Informace týkající se investičních/stavebních projektů a rekonstrukcí v letech 2019 -2022

Informace poskytla: 8. 2. 2019, Ing. Renata Kubíková; odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 12. 2. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání investičních plánů krajského úřadu pro rok 2019,resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které kraj plánuje uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu kraje nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů požaduje:

  • název projektu
  • popis projektu
  • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
  • finanční rozpočet projektu
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

Případně požaduje rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace sděleny přípisem č. j. MSK 18664/2019 ze dne 8. 2. 2019, který je vč. příloh uložen níže.

frame-scrollup