Zpráva

Informace týkající se Memoranda o spolupráci se Zlínským krajem v lokalitě Pusteven a aktivit a investic v této lokalitě

Informace poskytla: 30. 1. 2020, Ing. Beata Okenica Maierová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 3. 2. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace, respektive zpřístupnění následujících dokumentů a informací:
1. Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem z roku 2017 týkající se lokality Pusteven.
2. Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským a Zlínským krajem a obcemi Trojanovice a Prostřední Bečva týkající se lokality Pusteven.
3. Manuál užívání (si) veřejného prostranství zpracovaný pro oblast Pusteven.
4. Architektonicko-urbanistickou studii oblasti Pusteven.
5. Výčet proběhlých a plánovaných investic z rozpočtu Moravskoslezského kraje do oblasti Pusteven.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 16596/2020 ze dne 29. 1. 2020, který je vč. přílohy - Memoranda uložen níže.

frame-scrollup