Zpráva

Informace týkající se ochrany přírody při procesech územního plánování, počet zaměstnanců a jejich měsíční náklady zaměstnavatele na odborech ÚPS a ŽP

Informace poskytla: 19. 3. 2019, Ing. Lenka Peichlová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 19. 3. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací:

  1. jaké metody používá dotčený orgán ochrany přírody při procesech územního plánování (porovnání s Nálezovou databází ochrany přírody vedenou Agenturou ochrany přírody a krajiny, rozhovory s občany, terénní šetření a pozorování apod.), aby nedošlo při tvorbě územních plánu ke kolizi se zájmy ochrany přírody;
  2. počet řízení o výjimce dle ZOPK a jejich zkrácený popis (katastrální území, parcelní číslo, živočišné a rostlinné druhy, délka vyřízení řízení, stanovené podmínky), které byly vedeny kvůli vymezení zastavitelné plochy v návrzích územních plánu (proces přípravy územního plánu) v období od roku 2016;
  3. počet řízení a jejich zkrácený popis, při kterých orgán ochrany přírody vyžadoval vypracování biologického hodnocení (nové „hodnocení") dle ZOPK v období od roku 2016;
  4. celkové měsíční náklady zaměstnavatele („super hrubá mzda) a počet zaměstnanců za období 01/2017 až 01/2019 na odborech územního plánování a stavebního řádu a životního prostředí a zemědělství.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 34695/2019 ze dne 18. 3. 2019, který je včetně přílohy uložen níže.

frame-scrollup