Zpráva

Informace týkající se odvolání ředitele krajského úřadu

Informace poskytla: 24. 9. 2018, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 26. 9. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:
„1. V kolika případech byl v rámci správního řízení dán souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů?
2. Pokud výše uvedený souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebyl vydán v rámci rozhodnutí ve správním řízení, jakým způsobem byl hejtman o udělení souhlasu ministra vnitra informován?
3. V kolika případech bylo požádáno o rozklad rozhodnutí ministra vnitra dát souhlas s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů?“.
Žadatel dále požaduje zaslání následujících dokumentů:
„1. Všech žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všech rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 127706/2018 ze dne 24. 9. 2018, který je uložen níže. Žádost byla částečně odmítnuta v bodech 1 až 3 druhé části.

frame-scrollup