Zpráva

Informace týkající se písemností ohledně tajemníků Magistrátu města Ostravy

Informace poskytla:19. 12. 2017, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 19. 12. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom ze kdy, kým zpracované a komu adresované písemnosti má krajský úřad o tajemnících Magistrátu města Ostravy.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 168505/2017 ze dne 14. 12. 2017, který je uložen níže v příloze.

frame-scrollup