Zpráva

Informace týkající se podnětu, který MPSV zaslalo KÚ MSK dne 1. 3. 2018 a podnětu ze dne 28. 5. 2018 čj. MPSV-2018/70362-222/2

Informace poskytla: 19. 6. 2018, Mgr. Nikola Jeřábková, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 2. 7. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení:

  1. jak byl vyřízen podnět, který zaslalo MPSV dne 1. 3. 2018,
  2. kdo byl v dané záležitosti určen oprávněnou úřední osobou,
  3. jak bude postupováno s podnětem, který MPSV poslalo dne 28. 5. 2018 pod čj. MPSV-2018/70362-222/2.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 90212/2018 ze dne 18. 6. 2018, který je vč. příloh uložen níže. V části věci bylo k žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. j. MSK 90240/2018 z 18. 6. 2018.

frame-scrollup