Zpráva

Informace týkající se podnětu na porušení tiskového zákona

Informace poskytla: 19. 10. 2018, Bc. Zuzana Madejová, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 22. 10. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, jak bylo postupováno ve věci opakovaného podnětu na porušení tiskového zákona, a zda bylo vydáno jakékoli rozhodnutí.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem čj. MSK 147531/2018, ze dne 19. 10. 2018, sděleno, že podaný podnět je prošetřován, rozhodnutí doposud vydáno nebylo; v případě periodika A dost! se skutečně jeví, že došlo k porušení povinností vydavatele v souvislosti s vydáváním periodického tisku. O konečném výsledku prověřovaného podnětu bude žadatel bezodkladně informován.

frame-scrollup