Zpráva

Informace týkající se poskytnutí dotace na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Mokrých Lazcích

Informace poskytla: 11. 5. 2020, Bc. Kateřina Crhonková, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 19. 5. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
- Zda byla schválena dotace na rekonstrukci střechy kostela sv. Jana Křtitele v Mokrých Lazcích (74762) - příjemce Římskokatolická církev farnost Hrabyně
- Kdy byla žádost podána
- Jaká výše byla schválena
- Kdy byl informován žadatel
- Kdy byla dotace proplacena

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 58352/2020 ze dne 11. 5. 2020,  který je uložen níže.

frame-scrollup