Zpráva

Informace týkající se přesunu objektu Muzeum Těšínská - pobočka Orlová a Pedagogicko-psychologické poradny

Informace poskytla: 15. 2. 2018, Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 21. 2. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace na základě, jakého usnesení rady kraje popř. zastupitelstva kraje bylo rozhodnuto o přesunu objektu Muzeum Těšínska – pobočka Orlová z původního objektu na adrese: Masarykova třída 958, Orlová na adresu Polní 961, Orlová. 
Kdy k přesunu došlo a zda s tím souvisely nějaké stavební úpravy. Pokud ano, v jaké výši a z jakých zdrojů byly financovány. 
Existuje již nějaké usnesení rady kraje popř. zastupitelstva kraje o přesunu Pedagogicko-psychologické poradny – pobočky Orlová popř. ZUŠ J. R. Míši Orlová – Poruba do prostor budovy Obchodní akademie Orlová na ul. Polní 961 jak bylo avizováno náměstkem hejtmana Stanislavem Folwarcznym v říjnu na zasedání zastupitelstva města Orlová? Pokud ano, s jakým termínem realizace.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 24124/2018 ze dne 15. 2. 2018, který je níže.

frame-scrollup