Zpráva

Informace týkající se udělování pokut v roce 2019 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Informace poskytl: 10. 2. 2020, Mgr. Jakub Kaleta, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 17. 2. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
1) všechna rozhodnutí/usnesení krajského úřadu vydaná v roce 2019 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona, ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) památkového zákona;
2) všechna rozhodnutí/usnesení krajského úřadu vydaná v roce 2019 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona, ve vztahu k § 39 odst. 5 písm. b) památkového zákona.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 22136/2020 ze dne 6. 2. 2020 sděleno, že krajským úřadem v roce 2019:
1) nebyly uloženy pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona, ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) památkového zákona;
2) nebyly uloženy pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) památkového zákona, ve vztahu k § 39 odst. 5 písm. b) památkového zákona.

frame-scrollup