Zpráva

Informace týkající se zejména zvolených postupů při rozdělení dotací

Informace poskytla: 30. 3. 2017, Mgr. Bc. Alice Weniger, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 12. 4. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje „zaslání veškerých možných informací týkajících se zvolených postupů Krajského úřadu MSK při rozdělení daných dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele“. Současně požaduje statistické údaje vykazující poskytnuté dotace nejlépe za pětileté období. Tyto údaje požaduje v členění dle typu sociálních služeb se zaměřením na pobytové zařízení.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 38958/2017 ze dne 30. 3. 2017, který je uveden níže v příloze.

frame-scrollup